ALLBIM NET

Structural glass design

Structural Glass Design este un add-on pentru SCIA Engineer, care permite determinarea capacității elementelor structurale din sticlă modelate 2D (funcția shell) și afișarea verificărilor unitare conform standardului European 16612.

►  Verificare sticlă monolită
►  Verificare sticlă laminată multistrat
►  Verificare sticlă izolatoare dublă și triplă

Verificări realizate

► Verificări ULS pentru tensiuni principale din înfășurători (combinații și clase)
► Deformații admisibile pentru verificări SLS pe baza tipului de element
► Verificări de tensiuni și deformații din combinații liniare și neliniare

Aspecte specifice proiectării sticlei structurale

► Proiectarea la acțiuni statice și dinamice
► Proiectarea sticlei drepte și curbate
► Discretizare automată și rafinări locale ale rețelei de element finit
► Modelarea golurilor în zona deschiderilor

Interfață simplă

Analiză și calcul rapide

Modulul Structural Glass Design permite verificarea structurilor din sticlă, conform cerințelor din prestandardul prEN 16612. Ai posibilitatea de a face analiza neliniară și de stabilitate a elementelor de tip shell, iar cu programul de bază SCIA Engineer poți analiza direct modelul global.

Programul generează automat coeficienții parțiali de siguranță pe baza detaliilor de producție, ce sunt corelați cu coeficienții parțiali de siguranță pentru încărcări. În plus, lucrezi rapid, cu o interfață simplă, iar breviarul de calcul detaliat afișează toate formulele, inclusiv substituțiile coeficienților.

Vezi ce este nou în ultima versiune

Module

Sticlă monolită

Recomandat pentru proiectarea elementelor ce nu sunt alcătuite din mai multe foi de sticlă (ex. balustrade, planșee, scări).

Vezi detalii

GD.01 Verificare sticlă monolită

 • Poți efectua verificări la SLU și SLS pentru elemente finite de suprafață - shell - ce sunt alcătuite dintr-un singur strat de sticlă.
 • Se pot adăuga date suplimentare pentru elementele de suprafață privind datele de producție ce influențează capacitatea finală a elementului.
 • Rezultatele sunt afișate grafic iar datele se pot trimite sub formă tabelară sau cu ecuațiile transparente către raportul de inginerie din SCIA Engineer.

Sticlă laminată multistrat

Recomandat pentru proiectarea elementelor structurale alcătuite din sticlă securizată sau sticlă laminată multistrat.

Vezi detalii

GD.02 Verificare sticlă laminată multistrat

 • Include întreaga funcționalitate GD.01 (sticlă monolită).
 • Programul calculează grosimea efectivă conform prEN16612 pentru verificările de tensiuni și deformații.
 • Datele adiționale 2D cuprind o bază de date de materiale de sticlă și folii interstrat, precum și un configurator al compozitiei pachetului ce alcătuiește sticla laminată.
 • Sticla laminată cuprinde cea mai largă utilizare în domeniul structurilor întrucât asigură un comportament sigur post-cedare.

Sticlă izolatoare dublă și triplă

Recomandat pentru proiectarea elementelor din sticlă izolatoare (ex. elemente de fațadă, pereți cortină și structuri complexe).

Vezi detalii

GD.03 Verificare sticlă izolatoare dublă și triplă

 • Include GD.01 (sticlă monolită) și GD.02 (sticlă laminată multistrat).
 • Poți proiecta cu ușurință elementele din sticlă izolatoare (dublu strat și triplu strat).
 • Poți face calculul atât pentru elementele plane cât și pentru cele curbate.
 • Modulul determină presiunea izocoră ce acționează asupra fiecărui strat din cauza expansiunii, respectiv contracției gazului generate de variația de altitudine și temperatură.
 • Poți dimensiona orice amestec de sticlă unistrat sau laminată, având posibilitatea de a efectua toate verificările incluse în modulele pentru sticlă monolită și sticlă laminată multistrat.