Alize - lcpc

Software dedicat pentru determinarea rezistenței mecanice, proiectarea structurilor rutiere și a platformelor aeriene, portuare sau logistice.

Proiecte noi de drumuri in ALIZE LCPC

Proiecte noi de drumuri

ALIZE LCPC își propune integrarea unei metode raționale de calcul, ceea ce înseamnă că programul nu performează doar un calcul al structurii pentru o durată de exploatare dată, ci mai mult estimează evoluția în timp în termeni de probabilitate cumulată a cedării.

Metoda de proiectare descrisă este utilizată de foarte mulți ani în Franța și este răspândită în Africa, Spania și în țările Europei de Est. Deoarece încorporează o bază de date de materiale extinsă (ex: cauciuc, asfalt, beton, etc.), ALIZE LCPC permite utilizarea sa ca program de analiză într-o gamă largă de proiecte.

Reabilitarea structurilor rutiere existente

Când drumurile ating un grad avansat de uzură, structura lor nu mai poate prelua, în condiții optime, sarcinile date de traficul actual. Straturile inițiale prezintă fisuri, crăpături și un nivel avansat de degradare. Pentru realizarea expertizelor tehnice, ALIZE LCPC vine în sprijinul inginerului cu o soluție pentru estimarea comportării structurii rutiere existente și cu o propunere de consolidare. Software-ul integrează o opțiune de calcul pentru performarea analizei de determinare a gamei de deformații măsurate cu ajutorul deflectometrului (FWD), grinzii Benkelman sau a altor dispozitive de încercare și permite evaluarea degradării teoretice a drumului prin analiza de cedare.

Reabilitarea si consolidarea structurilor rutiere existente cu ALIZE LCPC
Platforme aeriene cu ALIZE LCPC

Platforme aeriene

În 2013, Serviciul Tehnic de Aviație Civilă (STAC-DGAC) și IFSTTAR au publicat un nou ghid pentru dimensionarea structurilor de tip platformă aeroportuară. ALIZE LCPC este suportul pentru acest ghid. Veți găsi toate instrumentele de care aveți nevoie pentru a adapta metoda de calcul:

 • baze de date complete cu aeronave și cu materiale
 • asistent pentru definirea traficului zilnic al aeroportului
 • instrumente de analiză și evaluare a uzurii

Platforme portuare și logistice

Programul ALIZE LCPC este instrumentul perfect pentru proiectarea și analiza platformelor portuare și logistice. Orice tip de utilaj de transport sau ridicare poate fi introdus cu precizie prin date specifice (greutate, sarcină pe osie si alte date indicate in fișa tehnică).

Influența mecanică a acestora asupra structurii rutiere este analizată prin degradare (Legea lui Miner). Astfel inginerul proiectant sau facility manager-ul pot lua decizii în ceea ce privește alcătuirea structurii rutiere propuse pentru viitoarele exigențe operaționale.

Platforme portuare si logistice in ALIZE LCPC

Caracteristici | Module

Programul ALIZE-LCPC integrează algoritmul lui Burmister. Astfel ALIZE-LCPC poate determina tensiuni și deformații în orice punct din plan sau din adâncimea unei structuri pluristratificate.

Caracteristici:

  • definirea structurilor pluristratificate
  • definirea modului de interacțiune dintre straturi (conexiune fixă, clivaj sau semi-clivaj)
  • alegerea tipului de material asociat fiecărui strat elementar din baza de date a programului sau definirea manuală a acestuia
  • introducerea încărcărilor (pe osie sau nu) complexe sau nu

Scopul principal al programului ALIZE-LCPC a fost acela de a răspândi Metoda Franceză și standardele franceze pentru calculul de dimensionare al structurilor rutiere. Astfel integrează toti coeficienții metodei raționale: risc, agresivitate, materiale standardizate, legi de cedare și sarcini de referință (13t/osie).

Un calculator dedicat ghidează utilizatorul în definirea valorilor admisibile pentru proiectarea structurilor rutiere standard.

ALIZE-LCPC integrează o opțiune pentru analiza la înghet – dezgheț a structurilor.

Propagarea câmpului termic este calculată pe adâncimea structurii rutiere considerate. Sunt propuși parametrii de evaluare pentru sensibilitatea la îngheț a straturilor elementare.

Astfel inginerul are posibilitatea de a evalua comportarea structurii rutiere pe timpul iernii. O proiectare judicioasă în acest sens conduce spre neîntreruperea traficului pe timpul iernii.

ALIZE-LCPC pune la dispoziția utilizatorului instrumente dedicate pentru proiectarea structurilor pentru trafic greu, pentru zone portuare sau parcuri industriale.

Utilizatorul poate astfel defini sarcini specifice de trafic (formă, intensitate, etc.) precum: stivuitoare, rasteluri și altele similare.

Analiza este realizată în așa fel încât toate eforturile și deformațiile obținute în structura proiectată să aibă la bază datele de trafic introduse de utilizator. Analiza pentru estimarea gradului de degradare este de asemenea posibilă și este luată în calcul pentru stabilirea grosimii finale a tramei.

ALIZE-LCPC include o procedură de a edita (calibra) baza de deformații obținută in urma măsurătorilor / încercărilor cu deflectograful tip Lacroix sau deflectometrul FWD. După calibrare, printr-o analiză inversă, programul determină modulii specifici fiecărui strat elementar din structura analizată.

Această rutină de calcul ajută inginerul să evalueze comportarea structurii existente pe criterii de rezistență mecanică și să propună o soluție de consolidare – de creștere a rezistenței pentru noile exigențe de exploatare.

Această analiză poate fi realizată pe multiple baze de deformații repartizate de-a lungul secțiunii de drum analizate. Proiectantul poate astfel identifica cele mai defavorabile profile și poate oferi o diagnoză referitoare la viitoarele condiții de exploatare pentru sectorul de drum analizat.

ALIZE-LCPC este conceput pentru un studiu parametric ușor pentru mai multe proprietăți ale straturilor.

Astfel orice utilizator poate edita:

  • temperatura de referință
  • librăria de materiale
  • parametrii de calcul (agresivitate, risc, etc.)

Toate aceste opțiuni permit utilizatorului să adapteze programul și, implicit, analiza la contextul local (ex: programul s-a putut utiliza în regiuni precum Africa Sub-Sahariană, Africa si Maghreb).

Software în ofertă

Este timpul să lucrezi cu cea mai nouă versiune Allplan. Alege una din ofertele la upgrade sau la licențe permanente. Până pe 15 decembrie.