Banner GEO5 mobile

geo5

GEO5 este o suită de software-uri care oferă soluții pentru majoritatea sarcinilor geotehnice. Programul include aplicații pentru:

►  Stabilitatea taluzurilor, fundațiilor, zidurilor de sprijin
►  Analiza tunelurilor, calculul tasărilor
►  Analiza cu element finit a tunelurilor și galeriilor

geo1

Metode analitice + fem

Structurile proiectate pot fi transferate în programul FEM în care analiza generală este efectuată utilizând metoda elementului finit. Astfel, se compară două soluții independente, mărind siguranța în proiectare.

geo2

Programe specializate

Programele individuale GEO5 sunt specializate pentru fiecare tip de structură și au o interfață unitară, ceea ce le face intuitive și ușor de utilizat.

geo3

Standarde și metode variate

GEO5 permite utilizarea unuia din cele 50 de standarde predefinite, spre exemplu Anexele Naționale sau configurarea completă a setărilor de către utilizator, ce pot fi ulterior trimise partenerilor de proiect.

Categorii de programe

Analize de stabilitate

Analiza stabilității taluzului, stabilitatea masivului de roca și a zidurilor de pământ stabilizate mecanic.

Proiectare excavare

Proiectarea și analiza completă a structurilor verticale: a pereților de sprijin, diafragmelor și ecranelor de piloți.

Pereți și gabioane

Module pentru proiectarea zidurilor de sprijin, din beton armat, zidărie, prefebricate, și altele, precum și a structurilor de susținere.

Fundații de suprafață

Verificarea capacității portante și calculul tasării fundațiilor continue și radierelor.

Fundații de adâncime

Capacitatea portantă și tasarea piloților și a grupurilor de piloți.

Analiza tasării

Analiza tasărilor și consolidarea terenului de fundare.

Tuneluri și galerii

Analiza cu element finit a tunelurilor și a structurilor subterane.

Studii geologice

Modelarea stratigrafică și profile geologice pe baza datelor din studiile geologice.

Teste in-situ

Analiza structurilor direct din datele de testare de pe teren.

Vezi gama completă de module

Programe individuale

Configurezi GEO5 în funcție de dorințele tale sau poți alege unul din pachetele predefinite

Stabilitate taluz

Acest program este folosit pentru efectuarea analizelor de stabilitate (terasamente, excavații, structuri de sprijin ancorate, pereți MSE etc.). Suprafața de lunecare poate fi considerată circulară (metode Bishop, Fellenius / Petterson, Janbu, Morgenstern-Price sau Spencer) sau poligonală (Sarma, Janbu, Morgenstern-Price sau Spencer).

slope stability 1slope stability 2slope stability 3
Stabilitatea masivului de rocă

Acest program este folosit pentru analiza de stabilitate a versanților și a taluzurilor de piatră pentru un criteriu de cedare stabilit, folosind suprafețe de cedare plane, poligonale și suprafețe de clivaj.

rock slope stability 1rock slope stability 2rock slope stability 3
Zid de pământ stabilizat mecanic

Acest program este folosit pentru verificarea consolidării malurilor cu pământ stabilizat mecanic și pentru verificarea consolidării malurilor prin pământuri armate cu geogrile (geo-armare).

design of mse walls 1design of mse walls 2design of mse walls 3
Taluzuri țintuite

Acest program este folosit pentru proiectarea pereților și taluzurilor țintuite de forme variate.

nailed slope 1 nailed slope 2 nailed slope 3
FEM

Acest program, prin folosirea principiilor metodei elementului finit, poate să modeleze și să analizeze o gamă largă de probleme geotehnice, incluzând tasarea pământului, pereți mulați și palplanșe, stabilitatea taluzurilor, analiza excavațiilor. Prezintă posibilitatea de utilizare a diferitelor tipuri de teren și a unei game largi de elemente structurale, precum: pereți, ancoraje, geotextile și geogrile.


GEO5 – FEM este folosit pentru evaluarea deplasărilor, eforturilor interne în elementele structurale, tensiuni, deformații și zone plastice în teren și altor valori corelate cu etapele de execuție.


Cu ajutorul modulelor extinse, programul poate realiza analiza săpăturilor în foraj orizontal pentru tuneluri, analiza curgerii apei în regim lamelar sau turbulent și analiza consolidării însumate.

FEM 1FEM 2FEM 3
FEM - Curgerea apei

Modulul FEM – Curgerea apei este folosit pentru analiza curgerii apei în regim staționar sau trubulent (infiltrații). Cunoscând proprietățile de material și condițiile la limită inițiale ale modelului, programul procesează distribuția presiunii apei din pori în regim staționar și evoluția acesteia, gradul de saturare în zonele nesaturate, vitezele de infiltrație și infiltrarea/exfiltrarea de-a lungul modelului. Nivelul apei subterane rezultat poate fi importat în analiza efort – deformație standard.


Modulul FEM – Curgerea apei este o extensie a programului GEO5 – FEM destinat analizei problemelor generale de geotehnică.

FEM Waterflow 1FEM Waterflow 2FEM Waterflow 3
Consolidare taluz cu piloți

Aceste program este folosit pentru proiectarea ecranelor de piloți care asigură consolidarea malurilor aflate în lunecare sau mai poate fi folosit și pentru creșterea factorului de stabilitate pentru taluzuri.

Prima etapă a analizei trebuie realizată în programul GEO5 – Stabilitate taluzuri, unde se vor calcula forțele active și pasive care acționează pe ecranul de piloți. Ulterior, încărcările și suprafața de lunecare sunt transferate către programul GEO5 – Consolidare taluz cu piloți unde o serie de alte analize sunt realizate (determinarea eforturilor secționale în piloți, deformația piloților și dimensionarea barelor de armătură).

anti slide piles 1anti slide piles 2anti slide piles 3
Zid de sprijin Redi-Rock

Acest program este folosit pentru proiectarea avansată a zidurilor de sprijin utilizând sistemul Redi-Rock (USA). Permite calculul zidurilor de greutate cu blocuri Redi-Rock, precum si calculul peretilor MSE cu blocuri Redi-Rock Positive Connection (PC) si geogrilele Mirafi.


Proiectarea de baza al zidurilor de greutate Redi-Rock se poate realiza utilizand programul GEO5 Redi-Rock Wall Freeware.

redi rock wall 1 redi rock wall 2 redi rock wall 3
Proiectarea sprijinirilor

Acest program este folosit pentru proiectarea rapidă a pereților neancorați și pentru o proiectare de bază a pereților de sprijin ancorați (palplanșe, sprijiniri berlineze, pereți mulați și ecrane de piloți). Rezultatele obținute reprezintă lungimea de ancorare, eforturile interne pe elementele structurale și forțele dezvoltate în ancore. Programul suportă verificarea secțiunilor de beton armat, secțiunilor de oțel și a celor de lemn.


Analiza avansată a pereților mulați cu ancoraje multiple (inclusiv deplasarea structurii) poate fi rulată utilizând programul GEO5 – Verificarea pereților de sprijin (metoda neliniară elasto-plastică).

sheeting wall design 1sheeting wall design 2sheeting wall design 3
Verificarea sprijinirilor

Acest program este folosit pentru efectuarea unei proiectări avansate a pereților mulați utilizând principiile analizei neliniare elasto-plastice.

Oferă posibilitatea utilizatorului să modeleze comportarea reală a structurii prin introducerea în calcul a etapelor de execuție, pentru obținerea valorilor împingerilor și deformațiilor, pentru verificarea stabilității ancorajelor sau a secțiunii lor transversale (oțel, beton armat, lemn) și pentru determinarea capacității de rezistență a ancorelor.

Programul GEO5 – Proiectarea peretilor de sprijin poate fi utilizat pentru efectuarea unui calcul de bază în ceea ce privește stabilirea lungimii necesare de ancorare a structurii în teren, pentru calculul eforturilor interne pe structură sau pentru verificarea secțiunilor transversale.

sheeting check 1sheeting check 2sheeting check 3
Chesoane / Incinte circulare

Acest program este folosit pentru analiza împingerii spațiale a pământului pe chesoane și galerii circulare, ajutând la determinarea eforturilor interne.

circular shaft design 1circular shaft design 2circular shaft design 3
Zid de sprijin din beton armat

Acest program este folosit pentru verificarea și proiectarea zidurilor de sprijin în consolă. Oferă o gamă variată de forme pentru zidurile de sprijin și include analiza de dimensionare a secțiunilor de beton armat.

cantilever walls 1cantilever walls 2cantilever walls 3
Taluzuri țintuite

Acest program este folosit pentru proiectarea pereților și taluzurilor țintuite de forme variate.

nailed slope 1 nailed slope 2 nailed slope 3
Zid de sprijin de greutate

Aceste program este folosit pentru proiectarea zidurilor de sprijin de greutate. Oferă o gamă variată de forme ale zidurilor de sprijin și include analiza de stabilitate a masivului.

gravity retaining walls 1gravity retaining walls 2gravity retaining walls 3
Zid de sprijin din gabioane

Aceste program este folosit pentru proiectarea zidurilor de sprijin din gabioane. Permite analiza oricărei forme de structură, incluziv console care necesită ancorare.

gabion 1gabion 2gabion 3
Zid de sprijin din zidărie

Acest program este folosit pentru proiectarea și analiza zidurilor din blocuri de zidărie armată în conformitate cu o serie de normative.

masonry wall 1 masonry wall 2 masonry wall 3
Zid de sprijin din blocuri prefabricate

Acest program este folosit pentru verificarea zidurilor de sprijin alcătuite din panouri prefabricate.

prefab wall design 1 prefab wall design 2 prefab wall design 3
Împingerea pământului

Acest program ajută la determinarea diagramelor de împingere a pământului ce acționează pe o structură de formă oarecare (împingerea activă, împingerea pasivă și în stare de repaus).

earth pressure 1earth pressure 2earth pressure 3
Culee

Acest program este folosit pentru proiectarea culeilor, inclusiv a zidurilor întoarse. Permite verificarea culeilor la răsturnare, la lunecare pe talpă, la capacitate portantă a terenului de fundare și dimensionarea secțiunilor armate de beton (inclusiv pentru contraforți).

abutment 1abutment 2abutment 3
Zid de pământ stabilizat mecanic

Acest program este folosit pentru verificarea consolidării malurilor cu pământ stabilizat mecanic și pentru verificarea consolidării malurilor prin pământuri armate cu geogrile (geo-armare).

design of mse walls 1design of mse walls 2design of mse walls 3
Zid de sprijin Redi-Rock

Acest program este folosit pentru proiectarea avansată a zidurilor de sprijin utilizând sistemul Redi-Rock (USA). Permite calculul zidurilor de greutate cu blocuri Redi-Rock, precum si calculul peretilor MSE cu blocuri Redi-Rock Positive Connection (PC) si geogrilele Mirafi.


Proiectarea de baza al zidurilor de greutate Redi-Rock se poate realiza utilizand programul GEO5 Redi-Rock Wall Freeware.

redi rock wall 1 redi rock wall 2 redi rock wall 3
Fundații de suprafață

Acest program este folosit pentru proiectarea fundațiilor de suprafață (fundații izolate sau grinzi de fundare) acționate de diferite tipuri de încărcări. Calculează capaciatea de rezistență orizontală și verticală, tasarea și rotația la nivelul tălpii, determină aria necesară de armare pentru barele longitudinale și transversale (străpungere).

spread footings design 1spread footings design 2spread footings design 3
Placă

Programul GEO5 – Placă este folosit pentru proiectarea FEM a radierelor generale și a dalelor de formă arbitrară care descarcă pe resorturi elastice.

slab 1slab 2slab 3
FEM

Acest program, prin folosirea principiilor metodei elementului finit, poate să modeleze și să analizeze o gamă largă de probleme geotehnice, incluzând tasarea pământului, pereți mulați și palplanșe, stabilitatea taluzurilor, analiza excavațiilor. Prezintă posibilitatea de utilizare a diferitelor tipuri de teren și a unei game largi de elemente structurale, precum: pereți, ancoraje, geotextile și geogrile.


GEO5 – FEM este folosit pentru evaluarea deplasărilor, eforturilor interne în elementele structurale, tensiuni, deformații și zone plastice în teren și altor valori corelate cu etapele de execuție.


Cu ajutorul modulelor extinse, programul poate realiza analiza săpăturilor în foraj orizontal pentru tuneluri, analiza curgerii apei în regim lamelar sau turbulent și analiza consolidării însumate.

FEM 1FEM 2FEM 3
Grindă de fundare

Acest program facilitează analiza grinzilor de fundare ce descarcă pe mediu elastic (teren).

beam 1beam 2beam 3
Culee

Acest program este folosit pentru proiectarea culeilor, inclusiv a zidurilor întoarse. Permite verificarea culeilor la răsturnare, la lunecare pe talpă, la capacitate portantă a terenului de fundare și dimensionarea secțiunilor armate de beton (inclusiv pentru contraforți).

abutment 1abutment 2abutment 3
Fundații de suprafață CPT

Aceste program este folosit pentru proiectarea și verificarea fundațiilor de suprafață pornind de la date colectate din teste in-situ (CPT, SPT, PMT). Programul rulează analize pentru determinarea capacității verticale și orizontale, tasării și pentru determinarea ariei necesare de armare longitudinală și transversală (străpungere).

spread footing design cpt 1spread footing design cpt 2spread footing design cpt 3
Piloți

Acest program este folosit pentru calculul capacității verticale a unui pilot solicitat la întindere sau compresiune; evaluează, totodată, tasarea și capacitatea de rezistență orizontală a acestuia.

pile design 1pile design 2pile design 3
Piloți CPT

Acest program verifică capacitatea portantă și tasarea piloților, pe baza datelor înregistrate în urma testului de penetrare statică cu conul (CPT) și în urma testului de penetrare standard (SPT).

pile cpt 1pile cpt 2pile cpt 3
Grup de piloți

Acest program este folosit pentru calculul piloților în grup (radiere pe piloți cu capetele ancorate rigid) utilizând atât metoda resorturilor (FEM), cât și metode analitice. Programul permite modelarea atât a piloților purtători pe vârf, cât și a piloților flotanți.

pile group design 1pile group design 2pile group design 3
Micropilot

Acest program este folosit pentru verificarea micropiloților din tije de oțel. Când calculează capacitatea portantă a micropiloților, programul verifică atât sabotul, cât și tija.

micropile design 1micropile design 2micropile design 3
FEM

Acest program, prin folosirea principiilor metodei elementului finit, poate să modeleze și să analizeze o gamă largă de probleme geotehnice, incluzând tasarea pământului, pereți mulați și palplanșe, stabilitatea taluzurilor, analiza excavațiilor. Prezintă posibilitatea de utilizare a diferitelor tipuri de teren și a unei game largi de elemente structurale, precum: pereți, ancoraje, geotextile și geogrile.


GEO5 – FEM este folosit pentru evaluarea deplasărilor, eforturilor interne în elementele structurale, tensiuni, deformații și zone plastice în teren și altor valori corelate cu etapele de execuție.


Cu ajutorul modulelor extinse, programul poate realiza analiza săpăturilor în foraj orizontal pentru tuneluri, analiza curgerii apei în regim lamelar sau turbulent și analiza consolidării însumate.

FEM 1FEM 2FEM 3
Tasare

Acest program este folosit pentru determinarea tasărilor verticale și pentru consolidarea dependentă de timp (de lungă durată) a terenului sub terasamente, fundații, diguri de pământ și suprasarcini (încărcări de suprafață).

soil settlement 1soil settlement 2soil settlement 3
FEM

Acest program, prin folosirea principiilor metodei elementului finit, poate să modeleze și să analizeze o gamă largă de probleme geotehnice, incluzând tasarea pământului, pereți mulați și palplanșe, stabilitatea taluzurilor, analiza excavațiilor. Prezintă posibilitatea de utilizare a diferitelor tipuri de teren și a unei game largi de elemente structurale, precum: pereți, ancoraje, geotextile și geogrile.


GEO5 – FEM este folosit pentru evaluarea deplasărilor, eforturilor interne în elementele structurale, tensiuni, deformații și zone plastice în teren și altor valori corelate cu etapele de execuție.


Cu ajutorul modulelor extinse, programul poate realiza analiza săpăturilor în foraj orizontal pentru tuneluri, analiza curgerii apei în regim lamelar sau turbulent și analiza consolidării însumate.

FEM 1FEM 2FEM 3
FEM - Consolidare

Modulul FEM – Consolidare este folosit pentru analiza dependentă de timp a consumării tasărilor sub fundații, sub terasamente și sub încărcările de suprafață (suprasarcinilor). Cunoscând încărcările exterioare și condițiile de margine ale modelului mecanic și al celui hidraulic, analiza însumată prezintă evoluția deformațiilor, tensiunilor, zonelor plastice, distribuției presiunii apei în pori, nivelului hidrostatic și a regimului de curgere a apei prin model.


Modulul FEM – Consolidare este o extensie a programului GEO5 – FEM destinat analizei problemelor generale de geotehnică.

FEM Consolidation 1FEM Consolidation 2FEM Consolidation 3
Fundații de suprafață

Acest program este folosit pentru proiectarea fundațiilor de suprafață (fundații izolate sau grinzi de fundare) acționate de diferite tipuri de încărcări. Calculează capaciatea de rezistență orizontală și verticală, tasarea și rotația la nivelul tălpii, determină aria necesară de armare pentru barele longitudinale și transversale (străpungere).

spread footings design 1spread footings design 2spread footings design 3
Piloți

Acest program este folosit pentru calculul capacității verticale a unui pilot solicitat la întindere sau compresiune; evaluează, totodată, tasarea și capacitatea de rezistență orizontală a acestuia.

pile design 1pile design 2pile design 3
Piloți CPT

Acest program verifică capacitatea portantă și tasarea piloților, pe baza datelor înregistrate în urma testului de penetrare statică cu conul (CPT) și în urma testului de penetrare standard (SPT).

pile cpt 1pile cpt 2pile cpt 3
Grup de piloți

Acest program este folosit pentru calculul piloților în grup (radiere pe piloți cu capetele ancorate rigid) utilizând atât metoda resorturilor (FEM), cât și metode analitice. Programul permite modelarea atât a piloților purtători pe vârf, cât și a piloților flotanți.

pile group design 1pile group design 2pile group design 3
Cedarea terenului

Acest program este folosit pentru analiza și determinarea formei planului de cedare (colapsare) a terenului din săpături și pentru evaluarea nivelului de degradare al clădirilor învecinate.

ground losses 1ground losses 2ground losses 3
FEM

Acest program, prin folosirea principiilor metodei elementului finit, poate să modeleze și să analizeze o gamă largă de probleme geotehnice, incluzând tasarea pământului, pereți mulați și palplanșe, stabilitatea taluzurilor, analiza excavațiilor. Prezintă posibilitatea de utilizare a diferitelor tipuri de teren și a unei game largi de elemente structurale, precum: pereți, ancoraje, geotextile și geogrile.


GEO5 – FEM este folosit pentru evaluarea deplasărilor, eforturilor interne în elementele structurale, tensiuni, deformații și zone plastice în teren și altor valori corelate cu etapele de execuție.


Cu ajutorul modulelor extinse, programul poate realiza analiza săpăturilor în foraj orizontal pentru tuneluri, analiza curgerii apei în regim lamelar sau turbulent și analiza consolidării însumate.

FEM 1FEM 2FEM 3
FEM - Tunel

Modulul FEM – Tunel este folosit pentru dimensionarea și verificarea tunelurilor. Modulul include un instrument specializat pentru definirea traseului tunelului, a sistemului de ancoraj, a tijelor cu capăt rock-bolt și a zonelor consolidate prin injectare. Analiza poate lua în calcul și factorul de relaxare atribuit fiecărei etape de execuție considerând inflența 3D a săpăturii.


Modulul FEM – Tunel este o extensie a programului GEO5 – FEM destinat analizei problemelor generale de geotehnică.

FEM Tunnel 1FEM Tunnel 2FEM Tunnel 3
Cedarea terenului

Acest program este folosit pentru analiza și determinarea formei planului de cedare (colapsare) a terenului din săpături și pentru evaluarea nivelului de degradare al clădirilor învecinate.

ground losses 1ground losses 2ground losses 3
Chesoane / Incinte circulare

Acest program este folosit pentru analiza împingerii spațiale a pământului pe chesoane și galerii circulare, ajutând la determinarea eforturilor interne.

circular shaft design 1circular shaft design 2circular shaft design 3
Stratigrafie

Programul GEO5 – Stratigrafie este un program conceput pentru procesarea rezultatelor obținute în urma investigațiilor in-situ (foraje, puțuri, CPT, DPT, SPT, DMT,…), pentru generarea modelelor geologice 2D și 3D și pentru exportul profilelor geologice transversale și longitudinale către alte programe GEO5.

stratigraphy 1stratigraphy 2stratigraphy 3
Stratigrafie - Rapoarte

Modulul GEO5 Stratigrafie – Rapoarte este folosit pentru întocmirea rapoartelor geotehnice prin prelucrarea datelor obținute pe amplasament (foraje, puțuri, CPT, DPT, SPT, DMT și altele).


Pune la dispoziția utilizatorului o bază de date generoasă de șabloane predefinite și oferă posibilitatea de a crea șabloane personalizate. Pentru crearea profilelor se va utilizat modulul GEO5 – Stratigrafie – Profile. Modulele sunt extensii ale programului GEO5 – Stratigrafie.

stratigraphy logs 1stratigraphy logs 2stratigraphy logs 3
Stratigrafie - Profile

Modulul GEO5 – Stratigrafie – Profile este proiectat pentru a facilita crearea rapidă a profilelor geologice (cu evidențierea lentilelor, cavernelor,…). Generează profile la scară cu reprezentarea testelor de impedanță și a straturilor de teren. Nu necesită prelucrare cu programe CAD.

Pentru crearea rapoartelor geotehnice se va folosi modulul GEO5 Stratigrafie – Rapoarte. Modulele sunt extensii ale programului GEO5 – Stratigrafie.

stratigraphy cross section 1stratigraphy cross section 2stratigraphy cross section 3
Piloți CPT

Acest program verifică capacitatea portantă și tasarea piloților, pe baza datelor înregistrate în urma testului de penetrare statică cu conul (CPT) și în urma testului de penetrare standard (SPT).

pile cpt 1pile cpt 2pile cpt 3
Verificarea sprijinirilor

Acest program este folosit pentru efectuarea unei proiectări avansate a pereților mulați utilizând principiile analizei neliniare elasto-plastice.

Oferă posibilitatea utilizatorului să modeleze comportarea reală a structurii prin introducerea în calcul a etapelor de execuție, pentru obținerea valorilor împingerilor și deformațiilor, pentru verificarea stabilității ancorajelor sau a secțiunii lor transversale (oțel, beton armat, lemn) și pentru determinarea capacității de rezistență a ancorelor.

Programul GEO5 – Proiectarea peretilor de sprijin poate fi utilizat pentru efectuarea unui calcul de bază în ceea ce privește stabilirea lungimii necesare de ancorare a structurii în teren, pentru calculul eforturilor interne pe structură sau pentru verificarea secțiunilor transversale.

sheeting check 1sheeting check 2sheeting check 3
Micropilot

Acest program este folosit pentru verificarea micropiloților din tije de oțel. Când calculează capacitatea portantă a micropiloților, programul verifică atât sabotul, cât și tija.

micropile design 1micropile design 2micropile design 3
Fundații de suprafață

Acest program este folosit pentru proiectarea fundațiilor de suprafață (fundații izolate sau grinzi de fundare) acționate de diferite tipuri de încărcări. Calculează capaciatea de rezistență orizontală și verticală, tasarea și rotația la nivelul tălpii, determină aria necesară de armare pentru barele longitudinale și transversale (străpungere).

spread footings design 1spread footings design 2spread footings design 3
Fundații de suprafață CPT

Aceste program este folosit pentru proiectarea și verificarea fundațiilor de suprafață pornind de la date colectate din teste in-situ (CPT, SPT, PMT). Programul rulează analize pentru determinarea capacității verticale și orizontale, tasării și pentru determinarea ariei necesare de armare longitudinală și transversală (străpungere).

spread footing design cpt 1spread footing design cpt 2spread footing design cpt 3
Stratigrafie

Programul GEO5 – Stratigrafie este un program conceput pentru procesarea rezultatelor obținute în urma investigațiilor in-situ (foraje, puțuri, CPT, DPT, SPT, DMT,…), pentru generarea modelelor geologice 2D și 3D și pentru exportul profilelor geologice transversale și longitudinale către alte programe GEO5.

stratigraphy 1stratigraphy 2stratigraphy 3
Stratigrafie - Rapoarte

Modulul GEO5 Stratigrafie – Rapoarte este folosit pentru întocmirea rapoartelor geotehnice prin prelucrarea datelor obținute pe amplasament (foraje, puțuri, CPT, DPT, SPT, DMT și altele).


Pune la dispoziția utilizatorului o bază de date generoasă de șabloane predefinite și oferă posibilitatea de a crea șabloane personalizate. Pentru crearea profilelor se va utilizat modulul GEO5 – Stratigrafie – Profile. Modulele sunt extensii ale programului GEO5 – Stratigrafie.

stratigraphy logs 1stratigraphy logs 2stratigraphy logs 3
Stratigrafie - Profile

Modulul GEO5 – Stratigrafie – Profile este proiectat pentru a facilita crearea rapidă a profilelor geologice (cu evidențierea lentilelor, cavernelor,…). Generează profile la scară cu reprezentarea testelor de impedanță și a straturilor de teren. Nu necesită prelucrare cu programe CAD.

Pentru crearea rapoartelor geotehnice se va folosi modulul GEO5 Stratigrafie – Rapoarte. Modulele sunt extensii ale programului GEO5 – Stratigrafie.

stratigraphy cross section 1stratigraphy cross section 2stratigraphy cross section 3

Studii de caz

Descarcă trial

GEO5 este o suită de software-uri care oferă soluții pentru majoritatea sarcinilor geotehnice. Pe lângă sarcinile specifice obișnuite (stabilitatea pantelor, fundații, pereți de sprijin), GEO5 include aplicații pentru analiza tunelurilor, analiza tasării sau studii geologice.

Descarcă trial și folosește gratuit GEO5 timp de 14 zile

Licență educațională

Licența educațională poate fi folosită cât timp ești student, cu retrimiterea carnetului de student la începutul anului universitar.

Ai acces la toate programele GEO5, cu toate funcțiile incluse și poți actualiza oricând la cea mai nouă versiune. Licența nu poate fi folosită în scop comercial, iar ștampila cu educațional va apărea automatpe toate planșele și rapoartele.

Software în ofertă

Este timpul să lucrezi cu cea mai nouă versiune Allplan. Alege una din ofertele la upgrade sau la licențe permanente. Până pe 15 decembrie.