Banner AX3000 mobile

AX3000

AX3000 este o suită de module specializate pentru proiectarea de instalații, integrată perfect cu Allplan Architecture. În plus, prin împărțirea pe zone a clădirii și compararea variantelor, programul poate genera certificatele de performanță energetică în conformitate cu standardele în vigoare.

►  Module de instalații de încălzire, sanitare, electrice și ventilații
►  Modul de evaluare energetică

Panou simplu
Allplan + ax3000

Certificare energetică

Cu modulul de evaluare energetică AX3000, Allplan facilitează generarea Certificatului de Performanță Energetică a Clădirii în conformitate cu Normativele Românești și Europene în vigoare. Calculul este posibil pentru clădiri rezidențiale și nerezidențiale, noi sau reabilitate, precum și pentru apartamente.

► Prin compararea variantelor și zonarea clădirii, modulul AX3000 calculează și generează certificatele de performanță energetică.
► Analizele complexe pot fi obținute în formatele Excel și PDF.

Certificat Energetic ax3000 min

AX3000 Virtual Reality

Tehnologia VR, bazată pe platforma BIMPLUS, facilitează comunicarea dintre proiectanți, constructori și clienți. Sistemul cu ochelari Oculus Rift face posibilă navigarea printr-un model 3D, ceea ce duce la o mai bună înțelegere a spațiului și a structurilor complicate și identificarea rapidă a erorilor încă din faza de proiectare. Platforma independentă openBIM permite încărcărea oricărui model, indiferent de soft-ul folosit la crearea lui.

Modulul de instalații de încălzire

■  Preluarea suprafețelor camerelor și a volumetriei în calculul necesarului de căldură conform EN 12831
■  Amplasarea manuală sau automată a radiatoarelor pe camere, dimensionate automat în funcție de temperaturile de lucru ale agentului termic
■  Calculul automat și dimensionarea rețelei de distribuție cu generarea listelor de cantități
■  Calcul de încălzire în pardoseală

Modulul de instalații sanitare

■  Posibilitate de trasare simultană a traseelor diferitelor instalații (apă rece, apă caldă și recirculare)
■  Racordarea automată a obiectelor sanitare la sistem
■  Calculul automat și dimensionarea rețelei de distribuție apă rece și caldă menajeră, respectiv recirculare

Modulul de ventilații

■  Dimensionare în funcție de regimul de presiune, viteză sau pierdere de sarcină unitară (R)
■  Calculul automat al dimensiunilor traseelor și al pieselor de conectare
■  Posibilități de introducere de limitări de gabarit ale traseelor
■  Echilibrare automată rețea, desenare și generare listă de cantități și listă profile

Modulul de instalații electrice

■  Calcul luminotehnic spații (cu interoperabilitate soft DIALux – elementele sunt alese direct din bazele de date curente ale marilor producători internaționali și au specificate toate caracteristicile și întreaga descriere tehnică)
■  Poziționarea simplă a echipamentelor electrice în plan cu corespondența 3D
■  Funcții de desenare trasee de cabluri și paturi de cablu, prize, întreruptoare, tablouri electrice, etc.
■  Acces automat la cataloagele existente

Instalații 3D direct în Allplan

Proiecte de referință

Software în ofertă

Este timpul să lucrezi cu cea mai nouă versiune Allplan. Alege una din ofertele la upgrade sau la licențe permanente. Până pe 15 decembrie.