Banner AX3000 mobile

AX3000

AX3000 este o suită de module specializate pentru proiectarea de instalații, integrată perfect cu Allplan Architecture. În plus, prin împărțirea pe zone a clădirii și compararea variantelor, programul poate genera certificatele de performanță energetică în conformitate cu standardele în vigoare.

►  Module de instalații de încălzire, sanitare, electrice și ventilații
►  Modul de evaluare energetică

Pentru a descărca Trial > Click dreapta pe buton > Save link as

Panou simplu
Allplan + ax3000

Certificare energetică

Cu modulul de evaluare energetică AX3000, Allplan facilitează generarea Certificatului de Performanță Energetică a Clădirii în conformitate cu Normativele Românești și Europene în vigoare. Calculul este posibil pentru clădiri rezidențiale și nerezidențiale, noi sau reabilitate, precum și pentru apartamente.

► Prin compararea variantelor și zonarea clădirii, modulul AX3000 calculează și generează certificatele de performanță energetică.
► Analizele complexe pot fi obținute în formatele Excel și PDF.

Certificat Energetic ax3000 min
  • REALITATE VIRTUALĂ
  • INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE
  • INSTALAȚII SANITARE
  • VENTILAȚII
  • INSTALAȚII ELECTRICE

AX3000 Virtual Reality

Tehnologia VR, bazată pe platforma BIMPLUS, facilitează comunicarea dintre proiectanți, constructori și clienți. Sistemul cu ochelari Oculus Rift face posibilă navigarea printr-un model 3D, ceea ce duce la o mai bună înțelegere a spațiului și a structurilor complicate și identificarea rapidă a erorilor încă din faza de proiectare. Platforma independentă openBIM permite încărcărea oricărui model, indiferent de soft-ul folosit la crearea lui.

Modulul de instalații de încălzire

■  Preluarea suprafețelor camerelor și a volumetriei în calculul necesarului de căldură conform EN 12831
■  Amplasarea manuală sau automată a radiatoarelor pe camere, dimensionate automat în funcție de temperaturile de lucru ale agentului termic
■  Calculul automat și dimensionarea rețelei de distribuție cu generarea listelor de cantități
■  Calcul de încălzire în pardoseală

Modulul de instalații sanitare

■  Posibilitate de trasare simultană a traseelor diferitelor instalații (apă rece, apă caldă și recirculare)
■  Racordarea automată a obiectelor sanitare la sistem
■  Calculul automat și dimensionarea rețelei de distribuție apă rece și caldă menajeră, respectiv recirculare

Modulul de ventilații

■  Dimensionare în funcție de regimul de presiune, viteză sau pierdere de sarcină unitară (R)
■  Calculul automat al dimensiunilor traseelor și al pieselor de conectare
■  Posibilități de introducere de limitări de gabarit ale traseelor
■  Echilibrare automată rețea, desenare și generare listă de cantități și listă profile

Modulul de instalații electrice

■  Calcul luminotehnic spații (cu interoperabilitate soft DIALux – elementele sunt alese direct din bazele de date curente ale marilor producători internaționali și au specificate toate caracteristicile și întreaga descriere tehnică)
■  Poziționarea simplă a echipamentelor electrice în plan cu corespondența 3D
■  Funcții de desenare trasee de cabluri și paturi de cablu, prize, întreruptoare, tablouri electrice, etc.
■  Acces automat la cataloagele existente

Instalații 3D direct în Allplan

Proiecte de referință