20 - 31 iulie 2020 | ONLINE

Școala de vară

Pentru a limita contactul social, cursurile școlii de vară din acest an se vor ține exclusiv online.

Scoala de vara online 2 2

Social distancing

Școala de Vară este unul din cele mai frumoase evenimente pe care le organizăm, și așteptam cu drag, la fel ca voi toți, ocazia de a fi împreună. Anul acesta suntem la a 13-a ediție (go figure) și a trebuit în final să luăm decizia dificilă de a anula evenimentul de la Constanța și de a-l muta online. Astfel puteți în continuare participa la cursuri, în mod gratuit.

Sperăm să înțelegeți că toți pașii pe care îi urmăm sunt pentru a limita contactul social și pentru ca noi toți să fim în siguranță.

Allplan Arhitectură

Curs de bază / avansat

AGENDA CURSULUI

Agenda cursului Allplan Arhitectură

CURSUL DE BAZĂ

Ziua 1 – 20.07.20
9:00-9:30: Deschidere Școala de Vară Online. Prezentarea concursului The BIM Challenge.
9:30-10:00: Prezentare tehnologii moderne în construcții
10:00-10:30: Conceptul BIM – bazele proiectării asistate de calculator; Noțiuni introductive de lucru în ALLPLAN.
10:30-15:00: Lucru individual pe baza tutorialelor video pentru crearea casei din tutorial și a exercițiilor conexe

Ziua 2 – 21.07.20
9:00-9:30: Noțiuni de modelare 3D cu elemente de arhitectură pe marginea unui rastru liniar importat în cadrul proiectului. Noțiuni referitoare la scări de reprezentare, import/export în diferite formate CAD, alegerea creioanelor după culoare și grosime. Asistenți și Biblioteci de lucru.
9:30-10:00: Prezentare tehnologii moderne în construcții
10:00-14:00: Lucru individual pe baza tutorialelor video pentru crearea casei din tutorial și a exercițiilor conexe
14:00-15:00: Sesiune Q&A, Evaluare pe parcurs 1-2 întrebări

Ziua 3 – 22.07.20
9:00-9:30: Goluri funcționale și tâmplărie – uși și ferestre; Definirea camerelor/finisajelor pentru diferite suprafețe (suprafețe laterale, suprafețe de plafon, suprafețe de pardoseală); Generarea rapoartelor de cantități pentru un proiect și exportul pentru prelucrare.
9:30-10:00: Prezentare tehnologii moderne în construcții
10:00-14:00: Lucru individual pe baza tutorialelor video pentru crearea casei din tutorial și a exercițiilor conexe
14:00-15:00: Sesiune Q&A, Analiza stadiului proiectului până în ziua 3 pentru acordarea unei note parțiale

Ziua 4 – 23.07.20
9:00-9:30: MDT – Model digital de teren; Generarea de vederi și secțiuni, cotare automată, liste de cantități
9:30-10:00: Prezentare tehnologii moderne în construcții
10:00-14:00: Lucru individual pe baza tutorialelor video pentru crearea casei din tutorial și a exercițiilor conexe
14:00-15:00: Sesiune Q&A, Evaluare pe parcurs 1-2 întrebări

Ziua 5 – 24.07.20
9:00-9:30: Crearea și editarea planșelor – paginare, organizare și export planșe; Imagini arhitecturale folosind ALLPLAN-Cinerender; Introducere LUMION.
9:30-10:00: Prezentare tehnologii moderne în construcții
10:00-14:00: Lucru individual pe baza tutorialelor video pentru crearea casei din tutorial și a exercițiilor conexe
14:00-15:00: Sesiune Q&A, Analiza stadiului proiectului până în ziua 5 pentru acordarea unei note finale.

Aici se va finaliza evaluarea parțială prin cuantificarea calificativelor obținute pe parcursul întregii săptămâni.

CURSUL DE AVANSAȚI

Ziua 1 – 27.07.20
9:00-9:30: Noțiuni privind importul din arhive backup (*.zip/desen); Organizarea eficientă a proiectului – structura de clădire, gestionarea desenelor în cadrul unui nivel structural; MDT – Model digital de teren.
9:30-10:00: Prezentare tehnologii moderne în construcții
10:00-14:00: Lucru individual pe baza proiectului de certificare, sub îndrumarea și cu ajutorul instructorilor.
14:00-15:00: Sesiune Q&A, Evaluare pe parcurs 1-2 întrebări

Ziua 2 – 28.07.20
9:00-9:30: Modelarea structurii unui acoperiș; Tipologii de planuri de acoperiș și operațiuni conexe; Definirea structurii portante a unui acoperiș.
9:30-10:00: Prezentare tehnologii moderne în construcții
10:00-14:00: Lucru individual pe baza proiectului de certificare, sub îndrumarea și cu ajutorul instructorilor.
14:00-15:00: Sesiune Q&A, Evaluare pe parcurs 1-2 întrebări

Ziua 3 – 29.07.20
9:00-9:30: Realizarea pereților cortină – modalități de definire a subdiviziunilor; Elemente componente ale pereților cortină; Personalizarea pereților cortină; Realizarea pereților cortină pe forme organice.
9:30-10:00: Prezentare tehnologii moderne în construcții
10:00-14:00: Lucru individual pe baza proiectului de certificare, sub îndrumarea și cu ajutorul instructorilor.
14:00-15:00: Sesiune Q&A, Analiza stadiului proiectului până în ziua 3 pentru acordarea unei note parțiale.

Ziua 4 – 30.07.20
9:00-9:30: Crearea și editarea planșelor – paginare, organizare și export planșe; Principii de funcționare Bimplus și gestionarea unui proiect folosind Bimplus
9:30-10:00: Prezentare tehnologii moderne în construcții
10:00-14:00: Lucru individual pe baza proiectului de certificare, sub îndrumarea și cu ajutorul instructorilor.
14:00-15:00: Sesiune Q&A, Evaluare pe parcurs 1-2 întrebări

Ziua 5 – 31.07.20
9:00-15:00: Certificare studenți advanced specializarea arhitectură

Allplan Inginerie Clădiri

Curs de bază / avansat

AGENDA CURSULUI

Agenda cursului Allplan Inginerie

CURSUL DE BAZĂ

Ziua 1 – 20.07.20
9.00/9.30: Deschidere Scoala de Vara Online. Prezentarea concursului The BIM Challenge
9.30/10.00: Prezentare tehnologii moderne în construcții
10.00/10.30: Noțiuni introductive în Allplan, scurte informații referitoare la organizarea GUI și noțiunea de Proiect/Mapă/Desen

Ziua 2 – 21.07.20
9.00/9.30: Noțiuni de modelare 3D cu elemente de arhitectură pe marginea unui rastru liniar importat în cadrul proiectului. Noțiuni referitoare la scări de reprezentare, import/export în diferite formate CAD, alegerea creioanelor după culoare și grosime.
9.30/10.00: Prezentare tehnologii moderne în construcții
10.00/14.00: Lucru individual
14.00/15.00: Sesiune Q&A, Evaluare pe parcurs 1-2 întrebări

Ziua 3 – 22.07.20
9.00/9.30: Crearea vederilor și secțiunilor pentru detalierea cofrajelor. Urmăresc obținerea unei secțiuni orizontale prin diafragmele de beton armat, plan de cofraj planșeu 1 și plan de cofraj planșeu 2. Noțiuni privind cotarea cf. STAS 855/79
9.30/10.00: Prezentare tehnologii moderne în construcții
10.00/14.00: Lucru individual
14.00/15.00: Sesiune Q&A, Evaluare pe parcurs 1-2 întrebări

Ziua 4 – 23.07.20
9.00/9.30: Detalii referitoare la principiile de creare și repartiție a barelor de armătură pentru elementele verticale. Se vor prezenta noțiuni referitoare la fasonarea barelor longitudinale, etrierilor și a agrafelor. Toate repartițiile se vor realiza cu funcția repatiție în lungul unui traseu Noțiuni privind cotarea barelor de armătură cf. STAS 855/79.
9.30/10.00: Prezentare tehnologii moderne în construcții
10.00/14.00: Lucru individual
14.00/15.00: Sesiune Q&A, Evaluare pe parcurs 1-2 întrebări

Ziua 5 – 24.07.20
9.00/9.30: Detalii de armare pentru planșee. Planșeul cu suprafața cea mai mare se va arma cu funcția Armare de suprafață. Planșeul cu suprafața cea mai mică se va arma cu funcția de Armare cu plase. Noțiuni privind cotarea barelor de armătură din planșee cf. STAS 855/79.
9.30/10.00: Prezentare tehnologii moderne în construcții
10.00/14.00: Lucru individual
14.00/15.00: Sesiune Q&A, Evaluare pe parcurs 1-2 întrebări

Aici se va finaliza evaluarea parțială prin cuantificarea calificativelor obținute pe parcursul întregii săptămâni.

CURSUL DE AVANSAȚI

Ziua 1 – 27.07.20
9.00/9.30: Noțiuni privind importul din arhive backup (*.zip/desen). Se va lucra pe suport deja creat Proiect Vila Savoye.
9.30/10.00: Prezentare tehnologii moderne în construcții
10.00/14.00: Lucru individual
14.00/15.00: Sesiune Q&A, Evaluare pe parcurs 1-2 întrebări

Ziua 2 – 28.07.20
9.00/9.30: Noțiuni privind workflow în repartiții speciale (repartiție circulară, armare cu frete, repartiții poligonale oarecare).
9.30/10.00: Prezentare tehnologii moderne în construcții
10.00/14.00: Lucru individual
14.00/15.00: Sesiune Q&A, Evaluare pe parcurs 1-2 întrebări

Ziua 3 – 29.07.20
9.00/9.30: Detalii de armare rampă acces auto, perete circular, bordare goluri, armare infrastructură. Noțiuni privind principiile de alcătuire a carcaselor de armătură moale, principii de modelare a armăturii rigide tip BAR.
9.30/10.00: Prezentare tehnologii moderne în construcții
10.00/14.00: Lucru individual
14.00/15.00: Sesiune Q&A, Evaluare pe parcurs 1-2 întrebări

Ziua 4 – 30.07.20
9.00/9.30: Noțiuni despre paginare și plotare planuri, standarde ISO în desen tehnic. Principii de funcționare BIM+
9.30/10.00: Prezentare tehnologii moderne în construcții
10.00/14.00: Lucru individual
14.00/15.00: Sesiune Q&A, Evaluare pe parcurs 1-2 întrebări

Ziua 5 – 31.07.20
9.00/9.30: Upload model armare în BIM+
10.00/14.00: Lucru individual
14.00/15.00: Examen Certificare

SCIA Engineer pe fast forward

Curs intensiv

AGENDA CURSULUI

SCIA Engineer pe Fast Forward

Ziua 1 – 20.07.20
9:00 – 9:30: Deschidere Scoala de Vara Online. Prezentarea concursului The BIM Challenge
9:30 – 10:00: Prezentare tehnologii moderne în construcții
10:30 – 11:30: Prezentarea suportului de curs, punându-se accentul pe următoarele aspecte:
     – Organizarea suportului video de curs. Materialul video va cuprinde 21 de lecții care au drept scop prezentarea pașilor esențiali în crearea modelelor de calcul în SCIA Engineer. Întreg materialul prezentat în videoclipuri va fi pus la dispoziția participanților (modele în format *.esa și *.ifc);
     – Elemente esențiale la crearea unui proiect nou – tipuri de proiect și definirea acestora, recomandări privind implementarea / alegerea normativelor de proiectare (EC, ENV, alte standarde);
     – Prezentarea capabilităților programului de calcul FEM pentru dimensionarea și verificarea structurilor de rezistență. Alegerea modulelor de calcul din paleta Module Adiționale (calcul automat al acțiunilor date de vânt și zăpadă, calcul seismic, analiza de interacțiune cu terenul de fundare, ș.a.m.d.);
     – Aspecte particulare pentru crearea elementelor liniare și de suprafață. Definirea tipurilor de suporturi (reazeme, articulații, încastrări, alte resoarte elastice);
     – Noțiuni pentru importul / exportul modelelor 3D în SCIA Engineer;
Setări privind generarea rețelelor de discretizare FE – mediu discret și mediu continuu;
     – Setări specifice pentru inițierea etapei de post-procesare;
     – Noțiuni generale privind afișarea rezultatelor (diagrame de eforturi N, T, M, afișarea tensiunilor pe baza izoregiunilor, ș.a.m.d)
      – Rapoarte automate de calcul. Noțiuni privind exportul în *.pdf, *.rtx, *.xlsx.

Ziua 2 – 24.07.20
11:00 – 12.00: Sesiune Q&A și evaluare finală:
Fiecare student va trebui să răspundă la minim 2 întrebări pe marginea cursului parcurs. Întrebările vor fi adresate cu scopul de a evalua nivelul de cunoștințe acumulate, vor pune accentul pe rutina de lucru cu SCIA Engineer și nu vor viza aspecte teoretice de proiectare a structurilor inginerești.

Ziua 3 – 27.07.20
10:30 – 12:00: Certificare SCIA Engineer FF:
Fiecare participant va trebui să materializeze în program o structură de rezistență propusă de către Instructor. Evaluarea se va realiza individual pe bază de punctaj.

Allplan Inginerie Instalații

Curs de bază / avansat

AGENDA CURSULUI

Agenda cursului Allplan Instalații

CURSUL DE BAZĂ

Ziua 1 – 20.07.20
9:00-9:30: Deschidere Școala de Vară Online. Prezentarea concursului The BIM Challenge.
9:30-10:00: Prezentare tehnologii moderne în construcții
10:00-10:30: Noțiuni introductive în Allplan, scurte informații referitoare la organizarea proiectelor și noțiunea de Proiect/Mapă/Desen.

Ziua 2 – 21.07.20
9:00-9:30: Noțiuni de modelare 3D cu elemente de arhitectură pe arhitectură unei case. Import fișiere NDW.
9:30-10:00: Prezentare tehnologii moderne în construcții
10:00-14:00: Lucru individual
14:00-15:00: Sesiune Q&A, Evaluare pe parcurs 1-2 întrebări

Ziua 3 – 22.07.20
9:00-9:30: Planuri de nivel. Crearea și definirea camerelor.
9:30-10:00: Prezentare tehnologii moderne în construcții
10:00-14:00: Lucru individual
14:00-15:00: Sesiune Q&A, Evaluare pe parcurs 1-2 întrebări

Ziua 4 – 23.07.20
9:00-9:30: Detalii referitoare la principiile de creare și setare a vederilor și sectiuniilor. Se vor prezenta noțiuni referitoare la tipurile de cotare disponibile precum și noțiuni privind exportul planșelor și al rezultatelor extrase din modelul 3D.
9:30-10:00: Prezentare tehnologii moderne în construcții
10:00-14:00: Lucru individual
14:00-15:00: Sesiune Q&A, Evaluare pe parcurs 1-2 întrebări

Ziua 5 – 24.07.20
9:00-9:30: Noțiuni privind importul din arhive backup (*.zip/desen). Instalație de ventilație centralizată cu tubulatură de dimensiuni calculate automat sau impuse. Principiul de modelare rapidă a instalației cu ajutorul liniilor 3D, al punctelor de încărcare și plecare.
9:30-10:00: Prezentare tehnologii moderne în construcții
10:00-14:00: Lucru individual
14:00-15:00: Sesiune Q&A, Evaluare pe parcurs 1-2 întrebări

Aici se va finaliza evaluarea parțială prin cuantificarea calificativelor obținute pe parcursul întregii săptămâni.

CURSUL DE AVANSAȚI

Ziua 1 – 27.07.20
9:00-9:30: Noțiuni privind necesarul de încălzire și analiza de tip multizonala. Preluarea elementelor de construcție și definirea acestora
9:30-10:00: Prezentare tehnologii moderne în construcții
10:00-14:00: Lucru individual
14:00-15:00: Sesiune Q&A, Evaluare pe parcurs 1-2 întrebări

Ziua 2 – 28.07.20
9:00-9:30: Noțiuni privind alegerea radiatoarelor și amplasarea acestora. Workflow în modelarea traseului Tur/Retur, cu conectare automată la corpurile de încălzire.
9:30-10:00: Prezentare tehnologii moderne în construcții
10:00-14:00: Lucru individual
14:00-15:00: Sesiune Q&A, Evaluare pe parcurs 1-2 întrebări

Ziua 3 – 29.07.20
9:00-9:30: Noțiuni privind amplasarea și definirea obiectelor sanitare. Workflow în modelarea traseului AC/AR, cu conectare automată/manuală la obiectele sanitare.
9:30-10:00: Prezentare tehnologii moderne în construcții
10:00-14:00: Lucru individual
14:00-15:00: Sesiune Q&A, Evaluare pe parcurs 1-2 întrebări

Ziua 4 – 30.07.20
9:00-9:30: Amplasarea corpurilor de iluminat cu ajutorul camerelor. Exportul camerelor în Dialux. Noțiuni privind modelarea 3D a paturilor de cablu pentru instalația electrică.
9:30-10:00: Prezentare tehnologii moderne în construcții
10:00-14:00: Lucru individual
14:00-15:00: Sesiune Q&A, Evaluare pe parcurs 1-2 întrebări

Ziua 5 – 31.07.20
9:00-15:00: Upload model instalații în Bimplus. Examen de Certificare.

Allplan Inginerie Infrastructură

Perioada: 6-17 iulie

AGENDA CURSULUI

Agenda cursului Allplan Instalații

Allplan Inginerie Infrastructură – BAZĂ

Luni – 6.07.20
9:00-9:30: Deschidere: Prezentarea activității ALLBIM NET și a Școlii de Vară online.
9:30-10:30: Noțiuni introductive în Allplan, scurte informații referitoare la organizarea GUI
Exercițiu 2D (secțiune transversală grindă), Cotare.
10:30-14:00: Lucru individual
14:00-15:00: Sesiune Q&A, Evaluare pe parcurs 1-2 întrebări

Marți – 7.07.20
9:00-10:00: Noțiuni generale de modelare 3D
10:00-14:00: Lucru individual
14:00-15:00: Sesiune Q&A, Evaluare pe parcurs 1-2 întrebări

Allplan Inginerie Infrastructură – AVANSAT

Miercuri – 8.07.20
9:00-10:00: Crearea unui proiect nou și prezentarea structurii acestuia. Import DWG.
Modelare 3D piloți și radier.
10:00-14:00: Lucru individual
14:00-15:00: Sesiune Q&A, Evaluare pe parcurs 1-2 întrebări

Joi – 9.07.20
9:00-10:00: Modelare 3D culee.
10:00-14:00: Lucru individual
14:00-15:00: Sesiune Q&A, Evaluare pe parcurs 1-2 întrebări

Vineri – 10.07.20
9:00-9:30: Modelare 3D suprastructură. Planuri de cofraj.
10:00-14:00: Lucru individual
14:00-15:00: Sesiune Q&A, Evaluare pe parcurs 1-2 întrebări

Luni – 13.07.20
9:00-10:00: Armare 3D grindă
10:00-14:00: Lucru individual
14:00-15:00: Sesiune Q&A, Evaluare pe parcurs 1-2 întrebări

Marți – 14.07.20
9:00-9:30: Plan de cofraj și armare grindă. Export planșă în PDF.
10:00-14:00: Lucru individual
14:00-15:00: Sesiune Q&A, Evaluare pe parcurs 1-2 întrebări

Miercuri – 15.07.20
9:00-10:00: Export proiect in PDF 3D, Bimplus.
10:00-14:00: Lucru individual
14:00-15:00: Sesiune Q&A, Evaluare pe parcurs 1-2 întrebări.
Verificare proiecte și finalizare prezență practică Allplan Inginerie Infrastructură.

Allplan Bridge

Joi – 16.07.20
9:00-10:00: Allplan Bridge – noțiuni introductive
10:00-14:00: Lucru individual
14:00-15:00: Sesiune Q&A, Evaluare pe parcurs 1-2 întrebări

Vineri – 17.07.20
9:00-10:00: Allplan Bridge – Modelare pod
10:00-14:00: Lucru individual
14:00-15:00: Sesiune Q&A, Evaluare pe parcurs 1-2 întrebări
Verificare proiecte și finalizare prezență practică Allplan Bridge.

Keep learning.

ONLINE

Structura zilnică a Școlii de Vară Online

prezentarea cursurilor Scolii de Vara online

Prezentarea cursului video din ziua respectivă

9:00 - 9:30

Toate cursurile au suport video și sunt îndrumate live de către un instructor. Aceste materiale vor fi puse pe pagina școlii de vară cu câteva zile înainte de data de începere.

prezentari tehnologice

Tehnologii moderne folosite în domeniul construcțiilor

9:30 - 10:00

Am invitat companii din domeniul construcțiilor să vă vorbească despre cele mai noi tehnologii și despre lucrurile interesante care se întâmplă pe șantier.

lucru individual

Lucru individual

10:00 - 14:00

Timp de câteva ore, vei lucra la proiectul de curs sau la unul propriu (la cursurile pentru avansați). Pentru fiecare etapă, te poți ajuta de caietul de laborator și de tutorialele video.

sesiune intrebari si raspunsuri

Sesiune Q&A și evaluare zilnică

14:00 - 15:00

Evoluția este notată prin calificative în urma Q&A-ului zilnic pentru a urmări parcursul tău.
La finalul celei de-a doua săptămâni poți susține Examenul de Certificare, atestare ce te recomandă pentru internship-uri și job-uri.

Înscriere la Școala de Vară Online